Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wiechlicach

Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Wiechlicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wiechlicach.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

·         filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

·         zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

·         Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

·         Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-02-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

·         Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Pietrzak.

·         E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

·         Telefon: 511 432 269

Każdy ma prawo:

·         zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

·         zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

·         wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

·         dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

·         wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

·         wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

·         Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wiechlicach

·         Adres: ul. Brzozowa 17 Wiechlice 67-300 Szprotawa

·         E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

·         Telefon: 511 432 435

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1.      Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Wiechlicach dysponuje jednym budynkiem (część A i B). Główne wejścia do budynków w części A i B posiadają podjazdy dla osób niepełnosprawnych.

2.      Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek szkolny część A – jest dwupiętrowy, natomiast budynek część B – jednopiętrowy. W każdym z nich znajdują się korytarze oraz schody. Oba budynki nie posiadają wind. Zajęcia dla osób niepełnosprawnych odbywają się na parterze. Szkoła dysponuje 2 toaletami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

3.      Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Budynki nie posiadają platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

4.      Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu przed terenem szkoły znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5.      Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6.      Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wiechlicach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej można używać:

·         standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki;

W załącznikach można używać:

·         zmiany rozmiaru tekstu;

·         zmiany kontrastu;

·         skala szarości;

·         podkreślane linki;

·         negatyw;

·         jasne tło.

Inne informacje i oświadczenia

W Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wiechlicach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.